Image
Image


otwartością, różnorodnością i ukierunkowaniem na wyniki. Tom zasiada w Radzie Morskiej National Academy of Engineering, jak również w radzie grupy Let's Go Boys and Girls inspirującej i wspierającej zaniedbanych uczniów, dzięki czemu mają oni szansę stać się specjalistami w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Pełni także funkcje kierownicze w American Society of Naval Engineers oraz Society of Naval Architects and Marine Engineers. W 2016 r. Tom został powołany do Rady Konsultacyjnej Przemysłu Okrętowego (Naval Shipbuilding Advisory Board) przy Związku Australijskim.

Wykształcenie Toma obejmuje cztery stopnie naukowe w dziedzinie inżynierii, projektowania okrętów i zarządzania, uzyskane w Massachusetts Institute of Technology.