Jako dyrektor finansowy Trident Maritime Systems Mike Bornak kieruje globalnymi zespołami księgowymi, finansowymi i informatycznymi. Jego wiedza finansowa, analizy strategiczne i opracowane przez niego procesy dostarczają cennych informacji zwrotnych oraz danych menedżerom programowym i operacyjnym firmy Trident.

Mike dołączył do firmy Trident w 2016 r. po ponad 30 latach pracy na kierowniczych stanowiskach finansowych i operacyjnych w firmach prywatnych i publicznych. Swoją karierę rozpoczął w firmie księgowej Ernst & Young, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje liczne stanowiska kierownicze i dyrektorskie w wielu różnych firmach, takich jak Universal Stainless & Alloy Products, Inc., Seachange International, Inc. oraz Solar Power Industries.


Image
Image


Mike ma imponujące osiągnięcia jako inspirator zmian optymalizujący funkcje finansowe i operacyjne oraz wdrażający strategiczne inicjatywy rozwojowe. Ma także duże doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, nabyte podczas kilkunastu zwieńczonych sukcesem procesów przejęć na łączną kwotę przekraczającą miliard dolarów oraz przekształcenia dwóch firm w spółki publiczne.

Mike uzyskał tytuł licencjata z zarządzania biznesem na Clarion University of Pennsylvania oraz tytuł MBA na Uniwersytecie w Pittsburghu.