Praktyczne, wytrzymałe przestrzenie dla załogi i zaplecza

Firma Trident Maritime Systems projektuje, buduje i instaluje przestrzenie dla załogi i zaplecza, w tym:

  • Kabiny dla załogi
  • Pralnie
  • Przejścia
  • Przestrzenie wspólne
  • Kuchnie — chłodnie zgodne z USPH i CDC
  • Obszary rekreacyjne dla załogi i stołówki
  • Wyposażenie mostka
  • Maszynownie i generatory