Modernizacja okrętowych systemów ochrony środowiskaSOx i BTWS
Skorzystaj z oferty firmy TRIDENT, aby cieszyć się szybkimi i skutecznymi modernizacjami.

Firma Trident pomaga właścicielom statków w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska przy minimalnych zakłóceniach i przestojach.

Zespół firmy Trident specjalizuje się w pracach na rzecz ochrony środowiska na rynku rejsowym i komercyjnym. Możemy współpracować z właścicielami statków przy odpowiednim wyborze systemu, a następnie zarządzać procesem instalacji w celu wykonania szybkiej i wydajnej modernizacji. Obejmuje to modernizację całej istniejącej floty.

Skrubery SOx

W ramach naszego zobowiązania na rzecz ochrony środowiska firma Trident opracowała specjalizację w zakresie wydajnej instalacji skruberów tlenku siarki (SOx), aby pomóc właścicielom statków w zmniejszeniu emisji spalin zgodnie z przepisami IMO. Zapewniamy kompletną instalację systemów skruberów SOx zamkniętych, otwartych i hybrydowych.

Przy instalacji ponad 100 wież skruberów w ciągu ostatnich kilku lat firma Trident współpracowała ze wszystkimi wiodącymi producentami skruberów SOx na całym świecie, w tym Wärtsilä, Yara, Alfa Laval i EcoSpray.
Systemy uzdatniania wody balastowej

Trident specjalizuje się również w systemach uzdatniania wody balastowej (BWTS), w ruchu i w portach. Jako certyfikowana firma instalacyjna BWTS zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie wszystkich odpowiednich systemów.

Nasz globalny zasięg obejmuje zespoły pracowników w strategicznych lokalizacjach. Dzięki lokalnym zespołom inżynierskim i wyszkolonym technikom gotowym do pracy możemy szybko przeprowadzać kontrole, skanowanie 3D i podstawowe oceny, a także zapewnić Ci ofertę serwisową w ciągu zaledwie kilku dni.


Realizacje „pod klucz” firmy Trident Pakiety serwisowe SOx i BWTS obejmują:
  • Obmiar statku, w tym skan 3D
  • Podstawowe zadania z zakresu inżynierii
  • Szczegółowe zadania z zakresu inżynierii, projekty i rysunki
  • Planowanie projektu
  • Dokumentację
  • Montaż
  • Uruchomienie u dostawcy systemu