Systemy transportu materiałów morskich — bieżące uzupełnianie zapasówProgramy obsługi ładunków Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych: T-AKE i TAO UNREP

Zasoby specjalistycznej wiedzy firmy Trident w zakresie systemów elektromechanicznych obejmują specjalizację dotyczącą integracji morskich systemów przeładunkowych — systemów bieżącego uzupełniania zapasów (UNREP) — przeznaczonych do przemieszczania ładunków do i z okrętów wojskowych podczas podróży. Firma Trident jest wiodącym dostawcą systemów UNREP na świecie.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych wierzy, że szeroka wiedza firmy Trident dotycząca integracji systemów UNREP pozwoli z powodzeniem projektować, konstruować i integrować te elektromechaniczne rozwiązania w zakresie transportu materiałów szybko i efektywnie.

Firma Trident dostarczyła systemy przeładunkowe UNREP dla całej floty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych składającej się z 14 statków Lewis i Clark klasy T-AKE w stoczni NASSCO w San Diego. Te statki do przewozu suchych ładunków są przeznaczone do niezależnego działania na morzu przez dłuższy czas i do przekazywania zapasów (amunicji, żywności, paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych) okrętom stacjonarnym lub innym morskim siłom bojowym na morzu lub w porcie.

Firma Trident dostarcza obecnie systemy UNREP dla nowej klasy tankowców floty John Lewis (TAO-205) Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, przeznaczone do uzupełniania paliwa na statkach Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na morzu oraz paliwa lotniczego dla samolotów przydzielonych do lotniskowców. Prace te są również wykonywane w stoczni NASSCO w San Diego, a pierwsza flota ma zostać dostarczona w 2020 roku.