Modernizacja statków na bieżąco przyczynia się do maksymalizacji zwrotu.

Skuteczne ulepszenia w ruchu albo w suchym doku


Modernizacja, przebudowa i zwiększanie funkcjonalności okrętów


Statki są największymi obiektami poruszającymi się po globie i stanowią ogromne inwestycje dla ich właścicieli. Modernizacja ich stanu technicznego na bieżąco maksymalizuje zwrot i wydłuża okres ich użytkowania.

Ponieważ obsługujemy każdy rodzaj systemu pokładowego i instalacji, od HVAC, izolacji, instalacji elektrycznych i skruberów SOx po pomieszczenia mieszkalne, przestrzenie publiczne i meble, jesteśmy partnerem modernizacyjnym pierwszego wyboru dla stoczniowców i armatorów na całym świecie.

Jesteśmy punktem kompleksowej obsługi, jeśli chodzi o wydajną modernizację, przebudowę, przeklasyfikowanie i poszerzanie funkcjonalności okrętów — pomagamy klientom w sektorze wojskowym, wycieczkowym, energetycznym i komercyjnym uzyskać lepszą wydajność, lepszą kontrolę klimatu i energii oraz nowoczesną estetykę ich statków.

W zależności od potrzeb klienta nasze elastyczne i utalentowane zespoły pracują, gdy statek jest w ruchu albo znajduje się w suchym doku — a wszystko to dzieje się w ramach jednego punktu kontaktu w firmie Trident.

Firma Trident pracowała nad wieloma wojskowymi projektami modernizacji.

Ogólna modernizacja i konwersja


Przestarzałe systemy i przestrzenie są stałym problemem na wszystkich rynkach. Dla wielu jednostek modernizacja jest potrzebą zarówno operacyjną, jak i estetyczną. Rozumiemy ograniczenia czasowe, z jakimi zmagają się nasi klienci, dlatego wykorzystujemy nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie inżynierii, produkcji i instalacji, aby modernizacje były szybkie i opłacalne.

Firma Trident jest dumna z tego, że pracowała nad wieloma wojskowymi projektami modernizacji i nie może się doczekać udziału w nowym planie modernizacji dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Dzięki zdobywanej przez lata wiedzy pomagamy klientom oszczędzać energię, paliwo i CO2.

Projekty z zakresu HVAC i oszczędzania energii


Firma Trident jest ekspertem w kwestii optymalizacji zużycia energii statku, dzięki czemu klienci mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii poprzez bieżącą modernizację HVAC i maszynowni. Dzięki zdobywanej przez lata wiedzy w zakresie projektowania wydajnych systemów, inteligentnej automatyzacji i testów porównawczych pomogliśmy klientom zaoszczędzić miliony kilowatów energii, ton paliwa i CO2 każdego roku.

Firma Trident jest partnerem modernizacyjnym pierwszego wyboru dla stoczniowców i armatorów na całym świecie.

Projekty modernizacji izolacji


Dla stoczniowców i armatorów poszukujących bardziej wydajnych rozwiązań w zakresie izolacji firma Trident jest liderem na rynku systemów izolacji kriogenicznej, pianki natryskowej i systemów izolacji panelowej. Doświadczenie i ścisła współpraca z naszym zespołem HVAC przynosi znaczące rezultaty w projektach modernizacji izolacji.